Federation Cup 2014-15

Sunday, 15 February 2015 17:50
Print

Fixture

Venue: Bangabandhu National Stadium, Dhaka

 

Group-1

Group-2

Group-3

Group-4

Lt. Sk. Jamal DC Ltd.

Muktijoddha SKC

Abahani Ltd. Dhaka

Mohammedan SC Ltd.

Team BJMC

Sk. Russel KC Ltd.

Ctg. Abahani Ltd.

Brothers Union Ltd.

Soccer Club, Feni

Uttar Baridhara Club

Farashganj SC

Rahamatganj MFS


Date

Day

Group

Team Name

Vs

Team Name

Time

16-02-2015

Monday

4

Mohammedan SC Ltd-2 (Shabuz 10, Ismail Bangoura 88)  

vs

Rahamatganj MFS-1 (Absar 49)

4:00

16-02-2015

Monday

1

Lt. Sk. Jamal DC Ltd.-4 (Mamun 35, Darlington 45+1, Rony 73, Landing 72)

vs

Soccer Club, Feni-1 (Sohel 62)

6:15

17-02-2015

Tuesday

3

Abahani Ltd. Dhaka-2 (Csorba 45_1, 90+2)

vs

Farashganj SC-0

4:00

17-02-2015

Tuesday

2

Muktijoddha SKC-4 (Enamul 7, 88, Biplob 84, Anwar 90+1)

vs

Uttar Baridhara Club-0

6:15

18-02-2015

Wednesday

4

Brothers Union Ltd-1 (Walson 83p)

vs

Rahamatganj MFS-1 (Sumon 27)

4:00

18-02-2015

Wednesday

1

Team BJMC-0

vs

Soccer Club, Feni-3 (Sohel 50, Lamin 78, 90+3)

6:15

19-02-2015

Thursday

3

Ctg. Abahani Ltd-1 (Khled 90+2)

vs

Farashganj SC-0

4:00

19-02-2015

Thursday

2

Sk. Russel KC Ltd-5 (Chigozie 23, 89, Ameli 27, 35, Paul 53)

vs

Uttar Baridhara Club-0

6:15

20-02-2015

Friday

1

Lt. Sk. Jamal DC Ltd-7 (Wedson 24, 51, 58, Sohel 31, Kasto 47, Leonel 72, Rubel 90+2)

vs

Team BJMC-0

4:00

20-02-2015

Friday

4

Mohammedan SC Ltd-1 (Shabuz 65)

vs

Brothers Union Ltd-1 (Walson 59)

6:15

21-02-2015

International Mother Language Day

22-02-2015

Sunday

2

Muktijoddha SKC-0

vs

Sk. Russel KC Ltd-0

4:00

22-02-2015

Sunday

3

Abahani Ltd. Dhaka-0

vs

Ctg. Abahani Ltd-0

6:15

23-02-2015

Rest Day

24-02-2015

Tuesday

Quarter Final-1

Sheikh Jamal-2 (Leonel 45, Landing 83) (5) 

vs

Brother Union-2 (Kawser 51, Jankasa 56) (4)

A

5:15

25-02-2015

Wednesday

Quarter Final-2

Mohammedan SC-2 (Biplu 21, Ismael Bangoura 39) 

vs

Soccer Club-1 (Sohel Mia 21)

B

5:15

26-02-2015

Thursday

Quarter Final-3

Sk. Russel-2 (Kingsley 41, Paul 57) 

vs

Ctg Abahani-0

C

5:15

27-02-2015

Friday

Quarter Final-4

Muktijoddha SKC-1 (Camara 95) 

vs

Abahani Ltd-0

D

5:15

28-02-2015

Rest Day

01-03-2015

Sunday

Sheikh Jamal-2 (Nasir 62, Darlington 89)

A

vs

Sheikh Russel-1 (Ameli 40p) 

5:00

02-03-2015

Monday

Mohammedan-1 (Bangoura 61) (3)

B

vs

Muktijoddha-1 (Enamul 33) (4)

5:00

03-03-2015

 

Rest Day

04-03-2015

05-03-2015

Thursday

Final

Sheikh Jamal-6 (Darlington 6, 107, Wedson 13, 62, 70, Rubel 118)  

vs

Muktijoddha SKC-4 (Own goal Yeamin 7, Camara 30, Enamul 39, 41)

5:00


Man of the final: Wedson Anselme (Jamal)
Highest Scorers: Wedson Anselme (Jamal)
Best Player of the Tournament: Wedsone Anselme (Jamal)